Hullgrensgården och Harbergska gården, Pataholm

Denna gamla köpmansgård intar en central plats vid den gamla köpingens torg. Hembygdsföreningens sjöfartssamlingar är mycket intressanta på grund av sin lokala karaktär och koncentrationen kring Sveriges sista segelskuta utan maskin, galeasen Förlig Wind. Pataholms roll som hemort för Sveriges sista seglande brigg, Gerda, har bidragit till att ge den lilla köpingen en fast plats landets sjöfartshistoria. Gerda byggs f.n. som replik i Gävle. En avdelning för skärgård och fiske finns representerad.Ålems Hembygdsförening

Bildad: 1918
Kontaktperson: Gunnar Svensson tel. 0499-230 30
Adress: Hullgrensgården och Harbergska gården, 384 92 Pataholm


Öppet: Sommartid lördagar och söndagar kl. 14.oo-l7oo
bussgrupper även andra tider


Speciellt: Den genuina köpmanshusmiljön samt avdelningen med föremål från den upphuggna galeasen
Förlig Wind


Entré: 10 kr

Presentation av Sjöfararkusten!

Ladda hem presentationen av Sjöfararkusten i en pdf-fil!


Öppet året runt
Avgift för entré
Fri entré
Handikappanpassat
Guidade turer: Engelska, Tyska, Franska
Kataloger: Engelska, Tyska, Franska
Öppet säsongsvis
Bibilotek/arkiv
Café
Resturant
Museum presentshop
Gästhamn
Ring för guidad tur
<-- Sjöfararkusten

Updated: 14-01-29 ©Webgraph Besökare: 1869