Välkommen
till en resa med sjöfarare
utmed Smålandskusten
i historiens kölvatten
Kung Valdermars segelled
nämns redan i ett
dokument från 1200-talet
av biskop Thorkil.
Leden går utmed ostkusten
från det då danska
Blekinge till Tallinn i
Estland via Åland och
Finland. Utmed hela leden
finns lämningar som vi
idag kan se som ruiner,
hus och byar.

Kom och upptäck den!
>

SJÖFARARKUSTEN

logtyper

Presentation av Sjöfararkusten!

Ladda hem presentationen av Sjöfararkusten i en pdf-fil!

Styrelse    Om Sjöfararkusten    Kontakta oss    Länksida

Updated: 01-02-13 ©Webgraph    Uppdateringar    Besökare: 26553