Föreningen S/S NALLE

I anslutning til Båt- och maskinmuseet i inre delen av Oskarshamns hamn har bogserbåten S/S NALLE sin kaljplats. Den K-märkta f.d. hamnbogseraren, inklusive ångmaskinen på 250 hk och hela inredninen är byggd 1923 på Oskarhamns Mekaniska Verkstad. Ursprungligen var NALLE koleldad men på 1960-talet ersattes kolet av olja. Från sjösättningsåret fram till 1965 tjänstgjorde NALLE som hamnbogserare i Oskarshamn. Under vinterhalvåret var isbrytning den förhärskande uppgiften. den aktiva verksamheten vid Oskarshamns varv krävde också NALLES medverkan. Under andra världskriget var NALLE utlånade till flottan i Karlskrona och var då beväpnad med en luftvärnspjäs på fördäck.Efter 35 år i främmande händer, senast som bostad i Köpenhamn, kom S/S NALLE tillbaka till Oskarshamn år 2000. I den ideella föreningen S/S NALLE:s regi har det välbevarade fartyget genomgått en grundläggande restaurering. Allt arbete utfördes med största möjliga hänsyn till traditionella hantverksmetoder och tekniker. Föreningens ambitiösa kulturhistoriska målsättning belönades senare genom att Statens Maritima Museer kvalitetsklassade S/S NALLE med sin speciella K(ultur)-märkning. S/S NALLE står under Sjöfartsinspektionens kontroll och innehar de certifikat, som erfordras för aktiv tjäns till sjöss.

Föreningen S/S NALLE
www.sjofartsforeningen.se/nalle

Presentation av Sjöfararkusten!

Ladda hem presentationen av Sjöfararkusten i en pdf-fil!


<-- Sjöfararkusten

Updated: 14-01-29 ©Webgraph Besökare: 1551