logotype
Mörbylånga hembygdsgård

Mörbylånga hembygdsgård ligger centralt i Mörbylånga gamla köping med adress Köpmangatan 7. Byggnaden är en av Mörbylånga köpings äldsta byggnader, ett köpmanshus från år 1828. Fastigheten inrymde olika affärer fram till år 1994, då hembygdsföreningen köpte huset och renoverade det. Invigningen skedde år 1996 och sedan dess är föreningens alla aktiviteter förlagda till huset. Hembygdsgården hyrs också ut till privatpersoner för olika sorters kalas och till föreningar för möten.
I hembygdsgårdens trädgård uppfördes nyligen ett litet museum innehållande det repslageri, som drevs i Mörbylånga under åren 1839 till 1929. Repslagare August Ideström kom till Mörbylånga som repslagargesäll år 1879 och år 1882 övertog han rörelsen, som han sedan drev fram till år 1929. Repslageriet kan betraktas utifrån genom ett stort fönster och under sommaren visar hembygdsföreningen vid något tillfälle hur det gick till att slå rep.
Mörbylånga hembygdsförening

Bildad år 1950.
Adress: c/o Elisabet Engqvist, Sparringgatan 1 B, 386 50 Mörbylånga
Kontaktperson: Per-Olof Olsson, tel 0485-407 76

Hembygdsföreningen har under flera år dokumenterat gamla bilder, varav ett stort antal visar den omfattande trafiken i hamnen med många skutor, sockerbåtar, spannmåls-, ved- och stentransporter, fiskebåtar samt färjetrafik mot Kalmar. Under senare år används hamnen enbart för nöjestrafik.
Hembygdsföreningen driver också ett förnämligt skolmuseum beläget i gamla järnvägsstationen med adress Järnvägsgatan 3. Museet är öppet alla lördagar från helgen efter midsommar t o m första helgen i augusti klockan 10.00-14.00 samt efter överenskommelse med Elisabet Engqvist, tel. 0485-406 21, mail elisabet.engqvist@swipnet.se.

Alla aktiviteter annonseras på vår hemsida www.hembygd.se/morbylanga där man också kan gå in och titta på vårt omfattande bildarkiv.
Presentation av Sjöfararkusten!

Ladda hem presentationen av Sjöfararkusten i en pdf-fil!


<-- Sjöfararkusten

Updated: 17-11-01 ©Webgraph Besökare: 1179