Välkommen
till en resa med sjöfarare
utmed Smålandskusten
i historiens kölvatten
Kung Valdermars segelled
nämns redan i ett
dokument från 1200-talet
av biskop Thorkil.
Leden går utmed ostkusten
från det då danska
Blekinge till Tallinn i
Estland via Åland och
Finland. Utmed hela leden
finns lämningar som vi
idag kan se som ruiner,
hus och byar.

Kom och upptäck den!

SJÖFARARKUSTEN

LÄNKAR

Museer

Fartyg och skutor

Fyrar


Styrelse    Kontakta oss    Länksida

Updated: 21-03-25 ©Webgraph    Uppdateringar    Besökare: 16714