Välkommen
till en resa med sjöfarare
utmed Smålandskusten
i historiens kölvatten
Kung Valdermars segelled
nämns redan i ett
dokument från 1200-talet
av biskop Thorkil.
Leden går utmed ostkusten
från det då danska
Blekinge till Tallinn i
Estland via Åland och
Finland. Utmed hela leden
finns lämningar som vi
idag kan se som ruiner,
hus och byar.

Kom och upptäck den!

SJÖFARARKUSTEN

LÄNKAR

Museer

Föreningen Allmogebåtar www.allmogebatar.nu/
Kilens skeppsbygg.museum http://sydaby.eget.net/swe/index.htm
Maritime Education And Sail Training www.mast-procect.eu
Statens Maritima Muséer www.smm.se/
Sjörfartsmuseum, Göteborg www.sjofartsmuseum.goteborg.se/
Ålands sjöfartsmuseum www.sjofartsmuseum.ax/
Ålands Jakt och Fiske
Rågö skärgårdsmuseum www.vinden-drar.org
Råå Museum www.raamuseum.se/

Fartyg och skutor

Briggen Gerda af Gefle www.briggengerda.com/
Maritime Education And Sail Training www.mast-procect.eu
MBV Skolskepp www.mbv.se/
Lord Nelson www.lordnelsonsmf.com/
T/S Sarpen - Simrishamn www.sarpen.nu
Skeppsholmsgården www.skeppsholmsgarden.org/
Stockholmsbriggen www.stockholmsbriggen.se/
Sveriges Segelfartygsförening www.ssf.se/index.shtml
Sällskapet Vikingatida Skepp
Ångfartyget Ejdern www.ejdern.org/
S/S östa www.osta.nu/

Fyrar

Fyrar runt Gotland http://hem.spray.se/ibiz/
Le Himps Fyrsidor www.algonet.se/~hindby/
Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Styrelse    Kontakta oss    Länksida

Updated: 14-09-11 ©Webgraph    Uppdateringar    Besökare: 16714