Träskeppsvarvet i Gamleby

Varvet är ett reparations- och underhållsvarv för bevarandet av kulturhistoriskt intressanta fartyg, samt det yrkes- och hantverkskunnande som är förknippat med detta. Slipens längd gör det möjligt att torrsätta två större segelfartyg samtidigt Anläggningen klarar att bearbeta stora volymer trävirke i mycket grova dimensioner. Sågverket kan såga virke upp till 15 meters längder. Även mycket av skeppssmidet utförs på varvet. Träskeppsvarvet besöks så gott som dagligen av specialintresserade, grupper och turister. Du kan även segla med tvåmastskonaren Linnéa för att få uppleva hur ett medelstort segelfartyg uppträder och manövreras med minsta möjliga tillgång till maskinell drift.


Stiftelsen Människan och Havet

Bildad: 1986
Kontaktperson: Egil Bergström tel. 0493-101 74
Träskeppsvarvet tel. 0493-124 64
Adress: Casimirsborgs gård, Gamlebyvikens inre del
594 30 Gamleby
www.traskepp.se

Öppet: Vintertid, efter överenskommelse
Speciellt:
Tremastskonaren Vega färdigrestaurerad år 2000
Tvåmastskonaren Linnéa aktivt skolsegelfartyg


Entré 20 kr Guidning: 200 kr

Presentation av Sjöfararkusten!

Ladda hem presentationen av Sjöfararkusten i en pdf-fil!
Öppet året runt
Avgift för entré
Fri entré
Handikappanpassat
Guidade turer: Engelska, Tyska, Franska
Kataloger: Engelska, Tyska, Franska
Öppet säsongsvis
Bibilotek/arkiv
Café
Resturant
Museum presentshop
Gästhamn
Ring för guidad tur
<-- Sjöfararkusten

Updated: 14-01-29 ©Webgraph Besökare: 1741