Södra Möckleby/Degerhamns Hembygdsförening

Södra Ölands sjöfartssamlingar är utställda på hembysdsmuseet i Degerhamns hamn. Samlingarna domineras av industrihistona med anknytning till Cementa, vars verksamhet bygger på traditioner från 1700-talet. Sjöfartsutställningen utmärks främst av en mängd fotografier på fartyg med Degerhamnsanknytning. Cementindustrins dominerande roll i samhället levandegörs, både som ledande arbetsplats och som rederi för en ansenlig flotta av mindre motorseglare.Degerhamns hembygdsmuseum
Industri - Handel - Sjöfart


Hembygdsföreningen bildad: 1949

Kontaktpersoner:
Lars Wideqvist 070-62 07 166
Henry Claesson 0485-66 04 41
Bokning för grupper kontakta
Gunvor Backlund 070-442 07 90


Cementa inbjuder till fabriksvisningar klockan 18.30
tisdagskvällar i juli och 2 augusti 2016


Öppettider för museet. 5 juli - 9 augusti 2016 kan justeras 2017
fredagar, lördagar, och söndagar klockan. 14.00-17.00
tisdagskvällar i juli och 2 augusti kl. 18.00-20.00 inbjuder
Cementa till visning av fabriksanläggningen


Speciellt: Den lokala sjöfartens anknytning till
ortens cementindustri.
www.hembygd.se/sodra-mockleby
E-mail: degerhamnshembygdsmuseum@gmail.com


Presentation av Sjöfararkusten!

Ladda hem presentationen av Sjöfararkusten i en pdf-fil!


Öppet året runt
Avgift för entré
Fri entré
Handikappanpassat
Guidade turer: Engelska, Tyska, Franska
Kataloger: Engelska, Tyska, Franska
Öppet säsongsvis
Bibilotek/arkiv
Café
Resturant
Museum presentshop
Gästhamn
Ring för guidad tur
<-- Sjöfararkusten

Updated: 16-12-19 ©Webgraph Besökare: 1574