Korsvikeshuset i Timmernabben

Timmernabbens samhälle har vuxit upp omkring varvsrörelse och sjöfart. Varvsrörelse drevs i samhället från 1840-talet till 1921, då det sista fartyget - Astrid - löpte av stapeln vid Ohlssonska varvet. Under in tid i mitten av 1800-talet fanns åtminstone tre varv i samhället. Under de cirka 75 åren som skeppsbyggeriet pågick byggdes det mellan 75 och 80 fartyg på samhällets varv.

Rederirörelsen var också betydande för ett så litet samhälle. Under tiden närmast före och under första världskriget fanns t.ex. 17 segelfartyg registrerade i Timmernabben som därmed var en av de största rederiorterna vid Kalmarsundstrakten. Några av de större fartygen gick på den tiden regelbundet på Sydamerika.
Samhällets sjöfarts- och varvshistoria presenteras i Korsvirkeshuset vid färjeläget - nuvarande småbåts- och gästhamnen - av Timmernabbens Båtsällskap och Ålems Hembygdsförening.

kolhalningsblock.png
Kontaktpersoner:
Alvar Boklund, tel 0499-231 97
Gunnar Svensson, tel 0499-230 30Öppet: 15 juni t o m augusti
ons kl.17.00-20.00, sön kl 14.00-17.00

Annan tild efter överenskommelse
med någon av kontaktpersonerna.
Öppet året runt
Avgift för entré
Fri entré
Handikappanpassat
Guidade turer: Engelska, Tyska, Franska
Kataloger: Engelska, Tyska, Franska
Öppet säsongsvis
Bibilotek/arkiv
Café
Resturant
Museum presentshop
Gästhamn
Ring för guidad tur
<-- Sjöfararkusten

Updated: 10-11-18 ©Webgraph Besökare:1086